Vårt team

Huvudkontor 

Östra Lindomevägen 50, 437 34 Lindome
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Avdelningskontor
Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Robert Thurner

Robert Thurner

VD - Managing Director
+46 (0) 730 636139
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Thomas Johansson

Thomas Johansson

Affärsområdeschef KC-pelare, Masstabilisering & Stålpålar
+46 (0) 730 636 179
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Fredrik Brauer

Fredrik Brauer

Arbetsområdeschef Stockholm
+46 (0) 730 697 325
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tünde Lorinczi

Tünde Lorinczi

Projektingenjör
+46 (0) 730 697 324
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Nicklas Sivenmark

Nicklas Sivenmark

Arbetschef spont
+46 (0) 708 877 144
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kristoffer Davinder

Kristoffer Davinder

Projektingenjör
+46 (0) 730 636 143
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Jan Perzon

Jan Perzon

Geotekniker
+46 (0) 730 636 147
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Carl Jonsson

Carl Jonsson

Geotekniker
+46 (0) 730 959 314
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Elisabeth Hansson

Elisabeth Hansson

Controller/HR chef
+46 (0) 730 636 158
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Malin Randhem

Malin Randhem

Ekonomiassistent
+46 (0) 730 959 316
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Claes-Ove Sämsgård

Claes-Ove Sämsgård

Maskinchef
+46 (0) 730 636 153
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Yulia Prokofyeva

Yulia Prokofyeva

Kalkylingenjör
+46 (0) 730 959 315
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Emin Cansey

Emin Cansey

Kvalitetschef
+46 (0) 764 965 565
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sami Raja

Sami Raja

Projektledare
+46 (0) 730 959 741
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Rebecca Lindblad

Rebecca Lindblad

HR-administratör/ Marknadsassistent
+46 (0) 730 697 320
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Daniel Dimitriev

Daniel Dimitriev

Projektingenjör
+46 (0) 730 959 740
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Jesper Nordén

Jesper Nordén

Geotekniker
+46 (0) 702 084 631
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sipan Shahwan

Sipan Shahwan

Projektingenjör
+46 (0) 730 697 329
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ida Lundmark

Ida Lundmark

Projektingenjör
+46 (0) 730 959 743
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Rasmus Lund Tebäck

Rasmus Lund Tebäck

Geotekniker
+46 (0) 730 697 321
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Helen Bohm

Helen Bohm

Redovisningsekonom
+46 (0) 730 959 742
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kent Stenegren

Kent Stenegren

Arbetsledare
+46 (0) 730 636 135
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Daniel Kostet

Daniel Kostet

Site supervisor/Arbetsledare Stockholm
+46 (0) 730636162
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Joakim Ferm

Joakim Ferm

Svetsansvarig
+46 (0) 730 697 323
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.

Spont

Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Detta genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom att de är stålplåtar med låsande kanter som appliceras med både vibrations- och vibrationsfria installationsriggar.