Nyheter

Keller Grundläggning deltar i The XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering på Island 1 - 6 September 2019

2019-09-04


I år är det isländska The Icelandic Geotechnical Society som står värdar för The XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Årets tema är "Geotechnical Engineering, foundation of the future". Ett spännande tema som för samman människor med kunskap och erfarenhet, introducerar innovativ ny teknik och ny forskning. 

Keller Grundläggning tillsammans med representanter från Keller Group har rest till Reykjavik för att delta på mässan. Keller är framkant inom det geotekniska fältet och bidrar med inte mindre än 9 presentationer på mässans många workshops och i vår monter kan besökare se filmer från det fantastiska arbete som görs ute på Kellers siter.

ECSMGE mässan pågår mellan 1 - 6 september 2019 på Island, Reykjavik. 

Semesterstängt v.29 och v.30

2019-07-12

Keller Grundläggning har semesterstängt under v. 29 och v. 30 och vi som arbetar här har begränsad tillgång till mail och telefon. 

Vi önskar er alla en fin semester! 

På plats i centrala Göteborg för en hållbar stadsutveckling

2018-12-21

Vi är stolta över att ha fått förtroendet att lägga grunden för delar av Västlänken. Just nu är vi på plats vid Korsvägen för att testa markförhållandena inför det stora grundläggningsarbetet som beräknas starta under våren 2019. Vi tummar inte på kvaliteten och för oss är det viktigt att bygga hållbart för Göteborgs stadsutveckling.

Läs artikeln om hur vi lägger grunden för en ny stadsdel i Stockholm

2018-11-12

"Det går bra för Keller Grundläggning." Så inleds artikeln i senaste numret av BYGG & FASTIGHET.
Keller Grundläggning har på kort tid mer än fördubblat sin omsättning och bl.a. fått det prestigefulla uppdraget att lägga grunden för den nya stadsdelen Årstafältet i Stockholm. Nyförvärvet av Sivenmark Maskintjänst ger Keller Grundläggning det bredaste tjänsteutbudet på marknaden. 

Läs hela artikeln här

Första spadtaget på Årstafältet

2018-05-31

Keller Grundläggning har fått äran att utföra grundläggningen för den första etappen av den nya stadsdelen Årstafältet.

Läs mer »

Masstabilisering i Göteborg

2018-03-08

Då var det dags igen för ett masstabiliseringsprojekt, denna gång på Sveriges framsida, Göteborg.

Läs mer »

KC-projekt på Valsjö gård i Nynäshamn

2018-01-31

Keller Grundläggning har startat upp ett KC-projekt på Valsjö gård i Nynäshamn.

Läs mer »

Stålkärnepålning åt PNC Norge A/S

2018-01-30

Keller Grundläggning utför ståkärnepålning för flera broar på den nya sträckningen för E18 mellan Rugtvedt - Dørdal.

Läs mer »

Keller Grundläggning utför markförstärkning för E18 i Norge

2018-01-09

Keller utför markförstärkning för den nya delen av motorvägen E18 mellan Rugtvedt och Dørdal.

Läs mer »

Ny utrustning för injektering

2017-12-11

Keller har investerat i en injekteringsplattform av modellen Colcrete CMP1110.

Läs mer »

Jetinjektering vid FSE 501, Förbifart Hjulsta Södra i Barkarby.

2017-10-31

Keller utför tätning under spont med vårt skandinaviska jetinjekteringsteam!

Läs mer »

Ny rigg för Stålpålar och Stålkärnepålar

2017-10-18

Keller Grundläggning har nu fått en ny rigg för att borra stålpålar och stålkärnepålar.

Läs mer »

Markförstärkning i Rotebro med kalkcementpelare

2017-09-19

Keller Grundläggning har startat upp kalkcementpelarprojektet i Rotebro. Keller har anlitats av Habau för att utföra både design och markförstärkning på en 700 meter lång avfartsramp.

 

Läs mer »

Ny provrigg

2017-08-17

Keller har köpt in en ny provrigg som kan testa både FKPS (förborrad Kalkpelarsondering) med CPT och FOPS (förinstallerad omvänd pelarsondering).

Läs mer »

Keller Grundläggning blir ISO-certifierat

2017-07-06

Där satt den!

Den 6 juli 2017 fick Keller Grundläggning sin certifiering i enlighet med standarden ISO 9001:2015.

Läs mer »

KFS Finland stärker sin position med nytt förvärv

2017-06-27

Keller Grundläggnings dotterbolag i Finland, KFS, har förvärvat Sotkamon Porapaalu Oy som är specialister inom borrad pålning.

Läs mer »

Borrade stålpålar ny metod för Keller i Sverige

2017-04-12

Keller har sedan en tid tillbaka börjat borra stålpålar. Senaste projektet är ett stort projekt där upp till fem riggar har använts samtidigt.

 

Läs mer »

Keller blir mer enat!

2017-02-22

I och med lanseringen av den nya loggan så kommer också flera av Kellers bolag uppdatera sina logos så att man tydligt ser att vi jobbar tillsammans.

Titta in vår nya video!

Keller2

 

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.

Spont

Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Detta genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom att de är stålplåtar med låsande kanter som appliceras med både vibrations- och vibrationsfria installationsriggar.