Keller vinner pris för arbetet med Follo Line

Kellers arbete med det prestigefulla Follo Line projektet i Norge har vunnit pris i kategorin "Rail" i amerikanska Engineering News-Record Global Best Projects Competition. 

Den årliga tävlingen hedrar konstruktions- och designkompetens från det senaste året runt om i världen och organiseras av ENR, en prestigefylld amerikansk byggtidning, och bedöms av en oberoende panel av branschfolk. Representanter från Kellers team tog emot priset vid en ceremoni i New York den 2 oktober.kellergroupfollo

Follo Line är för närvarande det största infrastrukturprojektet i Norge. Ansluter huvudstaden Oslo med förortsstaden Ski och inkluderar en 20 km lång tvillingrörstunnel; Nordens längsta järnvägstunnel. Ett komplicerat projekt som visade Keller samarbetskapacitet och expertis som bäst. Follo Line fick bevittna tre olika affärsenheter (och nästan 70 anställda) arbeta tillsammans för att implementera många marktekniker, inklusive markstabilisering genom jet- injektering, KC -pelare, ankare, mikropålar och injektering fungera.

"Vi utvecklade ett nytt sätt att installera förspända trådankare," säger Dominik Gächter, filialchef, Norge. ”I stället för att borra ner till 100 m in i berggrunden, installerades de i 15 m långa jet-pelare. Såvitt jag vet så har detta aldrig gjorts i Norge. De har presterat bra och det har minskat stora borrkostnader. ”

Kellers arbete började i maj 2016 och i juli 2019 avslutades den sista jet-pelare på plats (bilden ovan). Dominik sa: "Kellers arbete med Follo Line-projektet avslutades efter en intensiv tre-veckorsperiod sommaren 2019, under vilken Keller genomförde mer än 10 000 m jet-injektering i både dag- och nattskiftproduktion.

"Jag vill tacka hela teamet på plats för deras engagemang för att göra detta projekt till en framgång för Keller. Jag vill också tacka projektgruppen från Bane NOR för det utmärkta samarbetet och förtroendet för Keller under de senaste tre åren. Förhoppningsvis kan vi stödja Bane NOR i andra projekt i Norge med våra olika geotekniska lösningar i framtiden. " "Bane NOR, det norska statligt ägda företaget som ansvarar för den nationella järnvägsinfrastrukturen, är glada att gratulera Keller med detta pris", säger Anne Marie Dyrøy, projektledare för byggområdet nära Oslos centralstation.

”Follo Line Projetet är ett unikt, storskaligt projekt med utmanande konstruktion under utmanande markförhållanden. Med ett gott samarbete mellan Keller och Bane NOR och andra berörda företag har deras del av arbetet genomförts till vår stora tillfredsställelse."

För mer information, följ länken: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/oslo-s/innhold/2019/keller-far-pris-for-geoteknisk-arbeid-ved-oslo-s/

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.

Spont

Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Detta genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom att de är stålplåtar med låsande kanter som appliceras med både vibrations- och vibrationsfria installationsriggar.