KELLER-stipendiet

Keller Grundläggning AB gör en stor sak för svensk cykelsport genom samarbetet med företaget Cykelträning. Det utses två utmärkelser 2017, bästa herrjunior och bästa damjunior. Priserna utses till landsvägscyklister och förutom uppmärksamheten tilldelas pristagarna 15.000 kronor var. Juryn består av Ola Larsson, Roberto Vacchi och Glenn Magnusson.

Dessutom sponsrar Keller Grundläggning AB med sex platser för ungdomar så att de får uppleva ett Cykel-VM vilket avhålls i norska Bergen i år. Lottning har skett bland cyklister som deltagit på vårens träningshelg med Cykelträning. Dessa är de sex vinnarna: Elvira Berglund Södertälje CK, Fabian Berglund Södertälje CK, Hjalmar Klyver Trosabygdens Orienteringsklubb, Oliver Stridsberg Södertälje CK, Gustav Thompson Mölndals CK, Julia Thompson Mölndals CK.

Här är kriterierna för att kunna vinna Keller-stipendiet:

Priset gäller för landsvägscyklister. En damjunior 17–18 år och en herrjunior 17–18 år tilldelas stipendiet i oktober månad.

  • Cyklist skall ha lyckats på internationella tävlingar
  • I andra hand tittar juryn på nationella insatser
  • Cyklist skall ha en positiv utvecklingskurva
  • Cyklist skall vara en god lagkamrat
  • Cyklistens mål skall vara att lyckas som vuxen cyklist de kommande åren

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.