Om Keller Grundläggning

Keller Grundläggning är ett specialföretag inom grundläggning och markförstärkning. Som första entreprenör i norden började vi djupstabilisera i Sverige redan 1975 och vi har erfarenheter från många områden med leror och annan lös jord i Norden.

Inom vårt största affärsområde - kalkcementpelare - har vi en referenslista som omfattar 500 objekt i sju länder, från torv i Polen till glaciallera i Altafjorden i Nordnorge. Tills idag har vi totalt stabiliserat ca 6 miljoner kubikmeter lös jord. 

I Keller Grundläggnings maskinpark finns 7 stycken kalkcementpelarmaskiner och 15 stycken mobila bulkupplag för bindemedel, s.k skyttlar och 1 borrigg för stålpålar.

Vid soilcrete- (jet-injektering), soilfrac- samt vibroprojekt används maskiner från Kellerbolag i angränsande länder (Finland, Polen, Tyskland, Österrike och England).

Vi kan bistå med alltifrån projektering till utförande. Hör gärna av er till oss om ni har några frågor. 

Keller Grundläggning – Ett nordiskt företag

Keller Grundläggning är ett nordiskt företag med stor kompetens inom grundläggning och markförstärkning. Huvudkontoret är beläget i Lindome utanför Göteborg, men vi har också kontor i Stockholm. Vi tillhör Keller Group som finns i över 40 länder och är världens största oberoende grundläggningsföretag med över 10 000 anställda.

Entreprenadformer

Vi åtar oss att i olika entreprenadformer utföra grundläggning och markförstärkning med KC- och masstabiliseringmetoden, vertikaldränering samt med soilcrete- (jet-injektering), slitsmurar, sekantpåleväggar, vibro- och soilfrac-metoderna.

Vårt mål

Vårt mål är att erbjuda och utföra optimala lösningar. Efter att tillsammans klarlagt förutsättningarna erbjuder vi helhetssyn och spetskompetens i kombination med gedigen erfarenhet och seriös kvalitetssäkring.

Vi finns även på YouTube

Besök gärna vår YouTube-kanal för att se mer från våra olika metoder och projekt.

ISO-certifiering

Ladda hem vårat ISO-certifikat här

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.

Spont

Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Detta genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom att de är stålplåtar med låsande kanter som appliceras med både vibrations- och vibrationsfria installationsriggar.